BÖLGE BAYİLİKLERİMİZ ::
 Tüm Ürünlerimiz İçin Tıklayınız.
Adana Çimento
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız:   www.adanacimento.com.tr  

BEYAZ ÇİMENTO
Beyaz Portland Çimentosu (BPÇ 42,5-70) ( CEM I 52,5 R)
Ürün Tanımı:
Özel nitelikli kil ile kireç taşının birlikte pişirilmesi ile elde edilen, beyaza yakın renkli klinkerin bir miktar alçı taşı (CaSO4.2H2O) ile birlikte öğütülmesi sonucu meydana gelen beyaz renkli bir hidrolik bağlayıcıdır.
TS 21 EN 197-1 standardında uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Prekast elemanlarda, hazır sıva ve harçlar, yapıştırıcı ve derz dolgu malzemelerinde, mimari ve dekoratif betonlarda, sanat ürünlerinde kullanılmaktadır.

GRİ ÇİMENTO
Portland Çimento ( PÇ 42, 5) ( CEM I 42,5 R)
Ürün Tanımı:
Portland çimentosu klinkerinin (TS 3441) bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde edilen hidrolik bağlayıcılardır. PÇ 32,5 PÇ 42,5 PÇ 52,5 şeklinde sınıflandırılmaktadır. PÇ ibaresi portland çimentosunun simgesi olup, 32,5 , 42,5 ve 52,5 rakamları 28 günde istenen minimum mukavemet değerini göstermektedir.
TS 19 EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
PÇ 32,5 hidratasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği her türlü beton üretiminde genel amaçlı inşaatlarda kullanılır.
PÇ 42,5 ve PÇ 52,5 ise yüksek dayanımlı beton istendiğinde veya ilk dayanımı yüksek beton gereken inşaatlarda kullanılır.

Portland Kompoze Çimento ( PKÇ/B 32,5R) ( CEM II/B-M 32,5 R)
Ürün Tanımı:
Kütlece (21-35) kısım en az iki cins katkı maddesinin ve karşılıklı olarak (79-65) kısım portland çimento klinkerinin (TS 3441) bir miktar alçı taşı ile öğütülmesi sonucu elde edilen ve 28 günlük dayanımı min. 32,5 N/mm2 olan hidrolik bağlayıcıdır.
TS 12143 standardına uygun olarak üretilir.
Kullanım Alanları:
Genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

Portland Kompoze Çimento ( PKÇ/A- 42,5) (CEM II/A-M)
Ürün Tanımı:
Portland kompoze çimento, kütlece (6-20) kısım en az iki cins katkı maddesinin ve karşılıklı olarak (94-80) kısım portland çimento klinkerinin (TS 3441) bir miktar alçı taşı ile öğütülmesi sonucu elde edilen ve 28 günlük dayanımı min 42.5 olan hidrolik bağlayıcıdır.
TS 12143 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Katkılı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.

Portland Curuflu Çimento (CEM II/B-S 42,5 R)
Ürün Tanımı:
Kütlece 21-35 kısım yüksek fırın curufu ve karşılıklı olarak 79-65 kısım portland çimento klinkerinin bir miktar alçı taşı ile ayrı ayrı öğütüldükten sonra karıştırılması ile elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.
TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Her türlü betonarme yapılar, yüksek yapılar, yer betonları, genel olarak çeşitli prefabrik betonarme elemanlar, köprüler ve viyadükler, su depoları, beton briket üretimi, orta derecede sülfat içeren endüstriyel zeminler, beton ya da betonarme kanalizasyon boruları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

Kompoze Çimento ( CEM V/A (S-P-Q) 32,5 R)
Ürün Tanımı:
Kütlece 40-64 kısım portland çimento klinkeri ile karşılıklı olarak 60-36 kısım uygun katkı maddelerinin bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.
TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Her türlü betonarme yapılar, yol kaplama betonları, temeller ve istinat duvarları, su kanaletleri, barajlar, sıva ve duvar harcı, beton ya da betonarme borular, orta derecede sülfat içeren endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, genel amaç için, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidratasyon ısısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

Kompoze Çimento (CEM V/A (S-P-V) 32,5 R)
Ürün Tanımı:
Kütlece 40-64 kısım portland çimento klinkeri, kütlece 18-30 arasında yüksek fırın curufu ve kütlece 18-30 arasında doğal puzolan-uçucu kül maddelerinin bir miktar alçı taşı ile ayrı ayrı öğütüldükten sonra karıştırılması ile elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.
TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Her türlü betonarme yapılar, yol kaplama betonları, temeller ve istinat duvarları, su kanaletleri, barajlar, sıva ve duvar harcı, beton ya da betonarme borular, orta derecede sülfat içeren endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, genel amaç için, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidratasyon ısısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

Sülfatlara Dayanıklı Çimento ( SDÇ 32,5)
Ürün Tanımı:
Trikalsiyum alüminat miktarı en çok %5 olan portland çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı ile öğütülmesiyle elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.
TS 10157 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Sülfatlı saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki inşaatlarda, su altı, köprü, baraj ve liman temel inşaatlarında, istinat duvarları inşaatlarında kulanılır.

Katkılı Çimento (KÇ 32,5)
Ürün Tanımı:
Kütlece en çok 19 kısım puzolanik madde ile karşılıklı olarak en az 81 kısım portland çimento klinkerinin bir miktar alçı taşı ile öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bağlayıcıdır. Puzolanik madde olarak tras, cüruf, volkanik tüf, uçucu kül ve bazı diğer puzolanlar tek başına veya birkaçının karışımı olarak birlikte kullanılabilir.
TS 10156 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Genel amaçlı inşaatlarda , erken dayanım gerektirmeyen tüm inşaat alanlarında, Portland Çimento( PÇ 32,5) gibi, hidratasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği her türlü beton yapımında kullanılır.

Traslı Çimento (TÇ 32,5) (CEM II /B-P 32,5 R)
Ürün Tanımı:
Kütlece 20 - 40 kısım tras (TS 25) ile karşılıklı olarak en az 80 - 60 kısım portland çimento klinkerinin bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.
TS 26 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Alkali, tuzlu ve agresif sulara karşı dayanıklı olması nedeniyle baraj inşaatlarında, temel ve tünel inşaatlarında, hidratasyon ısısı hızının az olması gereken kütle beton inşaatlarında,zirai ve sınai tesis inşaatlarında kullanılır.

Yüksek Fırın Cüruflu Çimento (ÇÇ 32,5 ) (CEM III/A 32,5 R)
Ürün Tanımı:
Kütlece 20 - 80 kısım portland çimento klinkeri (TS 3441) ile karşılıklı olarak 80 - 20 kısım yüksek fırın cürufunun bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülerek elde edilen hidrolik bağlayıcılardır. CÇ 32,5 ve CÇ 42,5 olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.
TS 20 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Çok etkili korozyonların söz konusu olmadığı yerlerde kullanılır.
Adana Çimento'da ÇÇ 32,5 üretilmektedir.

Yüksek Fırın Cüruflu Çimento (CEM III/A 42,5 N)
Ürün Tanımı:
Kütlece 20 - 80 kısım portland çimento klinkeri ile karşılıklı olarak 80 - 20 kısım yüksek fırın cürufunun bir miktar alçı taşı ile ayrı ayrı öğütüldükten sonra karıştırılması ile elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.
TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
Kıyı ve liman inşaatları,açık deniz yapıları, atık su tesisleri, temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

   Copyright © 2012 ELLİLER YAPI - İNŞAAT. Tüm hakları saklıdır. Çukurova Web Tasarım & İnternet Hizmetleri